disputen

Binnen SSR zijn er verschillende gezelschappen, waaronder disputen. Een dispuut is een verticaal verband, dat uit meerdere jaarlagen bestaat. Zo is er contact tussen leden van verschillende leeftijden en studiejaren.

Op SSR zijn er 19 disputen, waarvan 13 gemengd, drie vrouwendisputen (Witte Wieven, Volante en Amaryllis) en drie mannendisputen (T.A.E.N.I.A., de Bokkerijders en Supra Modum). De disputen op SSR zijn zeer divers, van traditionele tot alternatieve disputen. Sommige disputen zijn meer jasje-dasje en zooien op de borrel, terwijl andere disputen meer van lekker eten, muziek maken of discussiëren houden. Binnen een dispuut heersen veel tradities en activiteiten waar je als lid aan deel neemt. Elk jaar organiseren veel disputen activiteiten voor leden van SSR die typerend zijn voor het dispuut. Buiten de amicale sfeer van disputen onder elkaar zijn er twee weken van competitie tussen de disputen. Tijdens de DisputenContestWeek strijden disputen tegen elkaar om zoveel mogelijk punten te halen met verschillende spellen. Ook wordt er elk jaar een Gotcha-week georganiseerd waarbij disputen elkaar proberen af te schieten met waterpistolen in een felle strijd.

Het is niet verplicht om lid te zijn van een dispuut, er zijn genoeg actieve leden zonder dispuut. Buiten disputen staan ook nog andere gezelschappen centraal, zoals korrels en commissies. Korrels bestaan uit vrienden die samen een groep oprichten. Deze zijn minder officieel en kunnen makkelijker opgericht worden dan disputen. In commissies werk je samen aan een feest, goed doel of activiteit (zoals de EL CID-commissies). Dit doe je altijd met leden uit andere disputen en korrels. Dit zorgt ervoor dat je mensen uit veel disputen goed leert kennen en je vriendenkring verder uitbreidt dan alleen je dispuut.