disputen

Binnen SSR zijn er verschillende groeperingen, waaronder de disputen. Een dispuut is een verticaal verband, dat uit meerdere jaarlagen bestaat. Zo is er contact tussen leden van verschillende leeftijden en studiejaren.

Op SSR bestaan 19 disputen, waarvan 13 gemengd, drie vrouwendisputen (Witte Wieven, Volante en Amaryllis) en drie mannendisputen (T.A.E.N.I.A., de Bokkerijders en Supra Modum). De disputen op SSR zijn zeer divers, van traditionele tot alternatieve disputen. Sommige disputen houden meer van jasje dasje en zooien op de borrel, terwijl andere disputen meer van lekker eten, muziek maken of discussiëren houden. Binnen een dispuut heersen veel tradities en activiteiten waar je als lid aan deel neemt. Elk jaar zijn er op SSR wel lustrumweken van disputen, waarbij er veel activiteiten typerend voor het dispuut worden georganiseerd. Buiten de amicale sfeer van disputen onder elkaar, zijn er twee weken van competitie binnen de disputen. Tijdens de DisputenContestWeek strijden disputen tegen elkaar om zoveel mogelijk punten te halen en in de Gotcha proberen disputen elkaar af te schieten tijdens een waterpistolengevecht van een week lang.

Het is niet verplicht om lid te zijn van een dispuut en er zijn genoeg actieve leden zonder dispuut. Buiten disputen staan ook nog andere groeperingen centraal, zoals commissies en korrels. Deze laatste bestaan uit vrienden die samen een groep oprichten. In commissies werk je samen aan een feest, activiteit of goed doel samen met leden uit andere disputen en korrels. Dit zorgt ervoor dat je mensen uit veel disputen goed leert kennen.