geschiedenis

SSR-Leiden kenmerkt zich door haar open karakter en grote diversiteit. Sinds het oprichtingsjaar is er veel veranderd op onze vereniging. In 1886 begon de lange geschiedenis van SSR. Er werd in Leiden een gereformeerde vereniging opgericht onder de naam ‘Unie Hendrick de Cock’. In 1901 ontstaat S.S.R. uit deze unie. S.S.R. stond toen voor Societas Studiosorum Reformatorum en het gereformeerde karakter was tot in de jaren ‘60 de ideologische basis van de vereniging.

In de jaren zestig verschoof de politieke tendens op S.S.R. steeds meer naar links en werd de harde ontgroening afgeschaft. Het gereformeerde karakter was niet vrij van twijfel en in 1984 werd tijdens de Algemene Vergadering besloten dat de grondslag van S.S.R. voortaan op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens gebaseerd zou zijn. De verenigingsnaam S.S.R. werd veranderd naar SSR: de puntjes verdwenen uit de verenigingsnaam en SSR werd een algemene studentenvereniging zonder religieus karakter.

In de jaren negentig werd het rechtse aspect van de vereniging sterker en waren dispuutsjassen en -dassen niet langer meer uitzonderlijk in de sociëteit. SSR heeft echter nooit een hard corporaal karakter gekregen en alle leden drinken nog altijd een drankje met elkaar, ongeacht bij welk dispuut ze horen.

In de loop der jaren is SSR uitgegroeid tot één van de vijf grootste gezelligheidsverenigingen in Leiden zonder haar persoonlijke karakter te verliezen. SSR is een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen en strenge verplichtingen geen onderdeel zijn van onze cultuur. Lidmaatschap heeft bij SSR dan ook altijd garant gestaan voor een fantastische studententijd!