info voor ouders

Tijdens de EL CID-week maken de toekomstige studenten van de Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden kennis met de stad. Hier komt ook het studenten- en verenigingsleven bij kijken! Leiden biedt veel verschillende soorten verenigingen, zoals sportverenigingen, religieuze verenigingen en gezelligheidsverenigingen.

SSR-Leiden is één van de vijf grote gezelligheidsverenigingen. De identiteit van SSR staat bekend om zijn vele mogelijkheden, maar weinig verplichtingen. Naast studie vindt onze vereniging het belangrijk dat er ruimte is voor vermaak en sociale ontwikkeling. Het leren kennen van nieuwe mensen met verschillende studies en achtergronden wordt dan ook sterk gestimuleerd. Naast het feesten en borrelen is het op SSR ook mogelijk om zelf dingen te organiseren. Zo zijn er veel commissies waar je als lid in kunt om bijvoorbeeld een activiteit of feest te realiseren. De kennis en verschillende achtergronden van leden zijn hierbij voordelig. Daarnaast leren leden in commissies veel handige vaardigheden voor later, zoals bijvoorbeeld samenwerken, communiceren, lay-outen of muziek draaien. Commissies zijn soms ook op maatschappelijk vlak, waarbij het Groot Maatschappelijk Evenement bijvoorbeeld het afgelopen jaar een symposium heeft georganiseerd over mentale gezondheid.

Op SSR zijn er momenteel 19 disputen. Disputen zijn verticale verbanden met leden uit meerdere jaarlagen. Op deze manier is er contact tussen leden van verschillende leeftijden en studiejaren. Deze groep doet allerlei dingen met elkaar: ze gaan met elkaar op vakantie, ze studeren samen of gaan een avondje naar de bioscoop. Het lid worden bij een dispuut is echter niet verplicht bij SSR en er zijn buiten disputen om nog genoeg andere mogelijkheden om actief te worden binnen de vereniging.

SSR vindt het erg belangrijk dat er goede studieresultaten behaald worden, daarom zijn er geen verplichtingen op onze vereniging. Dit betekent in de praktijk dat vrijwel niets hoeft, maar wel alles kan. Mocht het studeren onverhoopt niet goed gaan dan zijn er binnen de vereniging altijd leden te vinden die bereid zijn om te helpen. Ook biedt SSR verschillende studieverbredende activiteiten aan, zoals een carrièredag of een workshop over LinkedIn. Uit statistisch onderzoek van de Universiteit Leiden is zelfs gebleken dat studenten aangesloten bij een vereniging een hoger BSA-slagingspercentage hebben dan niet-leden.

Mocht uw zoon of dochter lid worden, dan zal hij/zij na de EL CID kennismaken met SSR-Leiden in onze zogenoemde introductieweken. Dit is een periode van twee weken waarin uw zoon of dochter de vereniging leert kennen. Hierna volgen de uitloopweken; vier weken waarbij er elke dag voor eerstejaars een activiteit wordt georganiseerd. Dit alles is natuurlijk geheel vrijblijvend en SSR heeft hierbij geen ontgroenend karakter.

Mocht u na het lezen nog vragen hebben of meer informatie willen, dan kunt u ons altijd benaderen via het e-mailadres bestuur@ssr-leiden.nl of het telefoonnummer: 071-5120900